Geschiedenis

Hoe oud de Ophovermühle is, is niet bekend. Wel werd ze in 1623 in het kerkboek van Beeck benoemd. In de molen bevind zich ook een balk met het jaartal 1795. Toentertijd waren Johann Wilhelm Mentz en zijn echtgenote Anna Catharina Zeis de eigenaren van de molen.

Boven de huisdeur bevind zich een sluitsteen met de inscriptie IWH-CEM1857. Als met de inscriptie vertaalt dan betekent dit: molenaar Johann Wilhelm Heinrichs van de Lohmühle en zijn echtgenote Catharina Elisabeth Menz hebben het huis opnieuw laten inrichten.

In 1867 krijgen de gebroeders Johann-Hermann en Jacob Heinrichs toestemming voor het plaatsen van een stoommachine omdat door watergebrek de molen maar een paar uur per dag in productie genomen kon worden. In 1868 werd Johann-Hermann Heinrichs als molenaar ingeschreven.

De eigenaar in 1879 is Wilhelm Heinrich Heinrichs. De weduwe van Johann Prein, die in de eerste wereldoorlog overleed, trouwt in het tweede huwelijk Josef Frenken die voor de kinderen Prein de molen beheerde.

In 1965 werd de molen als bedrijf gesloten. Tot 2009 was de molen eigendom van de stad Wegberg.

In het linkse deel bevinden zich de verenigingsruimtes van SC Wegberg, het achterste deel is aan TC Wegberg verhuurd. Het voorste deel wordt nu als café –restaurant door ons gebruikt.


Ulrike en Holger Hendricks